foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Начался учебный год, и детям в школах каждый день приходится запоминать больше, чем взрослые узнают иногда за целый год. На сайте вы найдете всю нужную информацию для выполнения домашнего задания и сможете лучьше подготовиться к школе.

referat5vip.ru

 Михаил Афанасьевич Булгаков — писатель сложный, но в то же время ясно и просто излагающий самые высокие философские вопросы в своих произведениях. Его роман “Белая гвардия” рассказывает о драматических событиях, разворачивающихся в Киеве зимой 1918-1919 годов. Писатель диалектически рассуждает о деяниях рук человеческих: о войне и мире, о вражде человеческой и прекрасном единении — “семье, где только и можно укрыться от ужасов окружающего хаоса”.
    Начало романа повествует о событиях, предшествующих описанным в романе. В центре произведения семья Турбиных, оставшаяся без матери, хранительницы очага. Но эту традицию она передала своей дочери — Елене Тальберг. Молодые Турбины, оглушенные смертью матери, все же сумели не потеряться в этом страшном мире, смогли остаться верными себе, сохранить патриотизм, офицерскую честь, товарищество и братство. Именно поэтому их дом притягивает к себе близких друзей и знакомых. К ним посылает сестра Тальберга своего сына, Лариосика, из Житомира.
    И вот интересно, нет самого Тальберга, мужа Елены, сбежавшего и бросившего жену в прифронтовом городе, но Турбины, Николка и Алексей, только рады, что очистился их дом от чуждого им человека. Не надо лгать и приспосабливаться. Теперь вокруг только родные и родственные души.
    Всех жаждущих и страждущих принимают в доме 13 по Алексеевскому спуску. Сюда, как к спасительной пристани, прибывают Мышлаевский, Шервинский, Карась — друзья детства Алексея Турбина, сюда приняли и робко приставшего Лариосика — Лариона Суржанского.
    Елена, сестра Турбиных,— хранительница традиций дома, в котором всегда примут и помогут, обогреют и усадят за стол. А дом этот не просто гостеприимный, но еще и очень уютный, в котором “мебель старого и красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле... бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, золоченые чашки, серебро, портьеры — все семь пышных комнат, воспитавшие молодых Турбиных...”.
    В одночасье может этот мир рассыпаться, так как на город наступает Петлюра, а потом и захватывает его, но нет в семье Турбиных злобы, безотчетной вражды ко всему без разбора.


Протягом життя ми прагнемо довести, що маємо воістину право називатися людиною. Незалежно від регалій, досягнень, чинів і посад з роками приходить усвідомлення, що правильно жити – це нелегка праця, що вимагає постійної роботи над собою, над своїм духовним зростанням, і правильним розподілом моральних цінностей.Людина щодня відчуває потребу в рівноцінний обмін енергією з оточуючими людьми. У нас неодмінно має бути бажання не тільки отри
Основная мысль бессмертной поэмы «Мертвые души» - изображение российской действительности XIX века: невежественные помещики и чиновники, тяжелая участь простого народа, произвол властей.     Очень ярким представителем класса помещиков является Михаил Семенович Собакевич. У этого помещика довольно большая деревня, с крепкими и основательными постройками. Его дом, «как будто был определен на вековое стояние». Дома крестьян в его деревне «
Кожен школяр обов’язково замислюється над тим, яку професію він хотів би отримати, коли стане дорослим. Вибираючи свій життєвий шлях, треба враховувати свої здібності та інтереси, а також риси характеру.Я, наприклад, хочу стати перекладачем. У мене завжди хороші оцінки з іноземної мови, я дуже люблю перекладати тексти і вірші, які шукаю в інтернеті. Мені подобається дивитися мультфільми англійською мовою.Крім того, я дуже люблю читати,
Родина у всіх нас одна і у кожного вона різна. В принципі, в поняття Батьківщина кожна людина вкладає свій зміст. Для кого то Батьківщина – це його сім’я, його місто і вулиця на якій пройшло дитинство. Для іншого – це його країна, ліси і поля, моря і океани, всім, чим багата його земля.Найважливіше поняття і відчуття Батьківщини – це місце, куди завжди хочеться повернутися, де б ти не був. Це місце, яке не проміняє ні на які принади Зем
Що таке добро? Визначення цього поняття настільки складне і неоднозначне, що задавши кільком людям це питання, відповіді на нього ми отримаємо абсолютно різні. Це пояснюється тим, що у кожного з нас є своя точка зору на речі, з якими нам доводиться стикатися в житті або ж замислюватися про них. Це стосується і трактування такого поняття як «добро».Невже не існує в світі єдиного для всіх вимірювача, якогось абсолютного значення, яким би
Куприн в своей яркой, самобытной прозе отразил бытие различных классов и сословий русского общества конца XIX — начала XX столетия. Продолжая демократические и гуманистические традиции русской литературы, прежде всего Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, Куприн был чуток к современности, к ее актуальным проблемам.     Литературная деятельность Куприна началась в пору его пребывания в кадетском корпусе. В 1889 году он печатает свой первый небо
На полпути из «ада» в «чистилище», от первого тома «Мертвых душ» ко второму, лежит последняя петербургская повесть Гоголя «Шинель», резко отличающаяся от «Невского проспекта», «Носа» и «Записок сумасшедшего» особенностями своего юмора и масштабом осмысления тем. В повести торжествует очищающая и облагораживающая стихия гоголевского юмора. Это тот самый смех, «который весь излетает из светлой природы человека». «Вечный титулярный советни
 Русская поэзия двадцатого века дала миру множество блистательных имен. И в этом разнообразии великих поэтов и писателей творчество Сергея Есенина занимает одно из первых мест. Он стремился – насколько это возможно сделать с помощью стиха – вселить в человека веру в свет, раскрыть для него радость земного бытия.     Горький писал об этом поэте: «…Сергей Есенин - не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэ
Ломоносов был предтечею Державина; а Державин — отец русских поэтов... В. Г. Белинский В моем представлении Державин связывает далекий XVIII век, теряющийся в тумане “старины глубокой”, и век XIX, совсем близкий, знакомый по стольким именам. Ведь, с одной стороны, Державин — младший современник Ломоносова, а с другой — тот, кто оценил одним из первых талант юно^б Пушкина. Когда я читаю стихи Державина, у меня возникает сложное чувств
«Бесприданница» (1878 г.) считается лучшей психологической драмой А.Н. Островского. В этой пьесе драматург обращается к жизни новой, буржуазной России. В центре внимания Островского - жизнь людей многих сословий: дворян, купцов, чиновников.     В пореформенные годы в обществе происходят резкие изменения: дворяне, даже самые богатые, постепенно разоряются, купцы превращаются в хозяев жизни с миллионным состоянием, их дети становятся глав

Сочинения по русскому языку и литературе 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 класс.

Материалы взяты из открытых источников. Все материалы являются собственностью их авторов.